fbpx III STOPNIOWY KURS DOSKONALĄCY: „TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI Z AUTYZMEM” - edycja: PAŹDZIERNIK 2023 - ONLINE - 9.3 | www.autus.pl

III STOPNIOWY KURS DOSKONALĄCY: „TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI Z AUTYZMEM” - edycja: PAŹDZIERNIK 2023 - ONLINE - 9.3

Miasto: 
Miejsce: 
EDYCJA ONLINE

 

Status - lista rezerwowa - (prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny)

Kurs jest także prowadzony jako kurs dedykowany dla grupy zamkniętej, na zamówienie placówek z terenu kraju - minimalna grupa 15 osób.   

 
Opis kursu - online
     Do wzięcia udziału w kursie online nie potrzebujecie Państwo żadnych dodatkowych programów, a uczestnicy szkolenia mają zapewnione bezpieczeństwo informatyczne swojego wizerunku. Potrzebny będzie jedynie komputer/laptop/tablet itp. podłączony do Internetu.  W trakcie wykładów widoczny  jest wyłącznie prowadzący szkolenie, jego prezentacja i ewentualne zapiski na tablicy.
Podczas szkolenia możliwe jest zadawanie pytań na czacie (osoby, które chciałyby uzyskać więcej informacji na temat udziału w kursie online lub możliwości przeprowadzenia kursu stacjonarnego, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy - zakładka Telefon, adres, nr konta ).
 
      W terminie od 2 do 3 października wszyscy Państwo otrzymacie pocztą materiały dydaktyczne ( w przypadku, gdyby podany adres do faktury różnił się od adresu dostarczenia materiałów szkoleniowych - prosimy o przesłanie mailem  właściwego adresu pod który mamy przesłać materiały).
       Dzień przed pierwszym spotkaniem zostanie rozesłany mail z zabezpieczonym linkiem do naszej platformy, za pomocą której, będziemy prowadzić kurs (logowanie jest bardzo proste, a w przypadku problemów pomożemy telefonicznie). Po ukończeniu kursu Wszyscy uczestnicy otrzymają  zaświadczenie o jego ukończeniu.
 
KURS            
PRZEZNACZONY DLA:
 
             
                 Terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju; nauczycieli
           wychowania przedszkolnego; nauczycieli szkół (szczególnie
           klas 1-3), psychologówstudentów;  rodziców oraz inne osoby
           zainteresowane tematyką autyzmu
   
CELE SZKOLENIA:
 
Dostarczenie informacji na temat skutecznych sposobów uczenia    
dzieci nowych umiejętności we wszystkich sferach, w których
.nastąpił nieprawidłowy rozwój
 
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
 
Kurs przygotowuje do prowadzenia efektywnej pracy z dzieckiem z autyzmem, w tym:
- zapoznaje z podstawowymi zagadnieniami kształtowania zachowań
     we wszystkich sferach rozwojowych dziecka,
- uczy oceny profilu rozwojowego dziecka i określania na tej
     podstawie celów terapeutycznych,
- przedstawia propozycję programów terapeutycznych,
- buduje praktyczne umiejętności pracy z dzieckiem.
 
Po ukończeniu kursu Wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu. Jest ono zawsze w wersji papierowej - w przypadku edycji online zaświadczenie jest wysyłane pocztą na wskazany adres.
 
 
METODY SZKOLENIA:
 
Zajęcia prowadzone metodą wykładowo - warsztatową, oparte o prezentację multimedialną, bogaty materiał video i praktyczne ćwiczenia uczestników szkolenia.
Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie papierowej - są one wysyłne pocztą na wskazany adres.
 
CZAS TRWANIA - kurs online:
 
 Kurs będzie się odbywał w dogodnym dla odbiorcy trybie trzech serii spotkań online po 3 dni  – piątek, sobota, niedziela w następujących godzinach:
- piątek – od godziny 16 do 19
- sobota – od godziny 10 do 13
- niedziela – od godziny 10 do 13
 
PROGRAM SZKOLENIA:
 
  I stopień:
 1. Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych
 2. Charakterystyka zaburzenia autystycznego
 3. Analiza behawioralna stosowana – podstawowe pojęcia
 4. Budowanie systemów motywacji
 
  II stopień
 1. Programy edukacyjno- terapeutyczne
 2. Techniki terapii wspomagające uczenie
 3. Sposoby uczenia dzieci z autyzmem
 4. Zbieranie danych
 
  III stopień
 1. Rozwijanie zachowań werbalnych
 2. Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami
 3. Podsumowanie cyklu szkoleń
 

 

Koszt kursu:
W zależności od wyboru kategorii cenowej - dokonujemy go podczas rejestracji:
 
 
I KATEGORIA CENOWA  – cały kurs - trzy stopnie razem – (zaliczka + dopłata) - 799 zł  brutto 
 >>> wpłata zaliczki 75zł niezwłocznie po wysłaniu Formularza Zgłoszenia oraz  jednorazowa dopłata – 724 zł - min. 9 dni
         przed rozpoczęciem kursu (można też wpłacić jednorazowo całą kwotę - 799zł po wysłaniu formularza).
 
II KATEGORIA CENOWA – raty - cały kurs - trzy stopnie razem – (trzy wpłaty + zaliczka) - 895 zł brutto 
 >>> wpłata zaliczki 75zł niezwłocznie po wysłaniu Formularza Zgłoszenia oraz kolejne wpłaty odrębne za każdy stopień
          min. 9 dni przed rozpoczęciem każdego stopnia. Cena za każdy stopień - trzy kolejne wpłaty odrębne o 
          wartościach: 320 zł, 250zł, 250zł plus zaliczka

                                           

III KATEGORIA CENOWA OFERTA SPECJALNA - cały kurs - trzy stopnie razem – (zaliczka +dopłata) - 749 zł brutto 
Rabat 50zł od ceny podstawowej przyznany jest osobom, które uczestniczyły konferencjach/warsztatach "Dziecko z 
autyzmem w przedszkolu" organizowanych przez Stowarzyszenie APERIO lub dla ZGŁOSZEŃ GRUPOWYCH
tzn. minimum 3 osoby zgłoszone na  jednym Formularzu Zgłoszenia osoby nie muszą pracować w tej samej  placówce. 
 W przypadku gdy każda z osób zgłoszonych na jednym   formularzu musi mieć fakturę wystawioną na inne dane -  innego nabywcę, prosimy o
wysłanie odrębnego maila na adres biuro@autus.com.pl z  danymi do faktury dla poszczególnych osób.
( w tytule maila proszę napisać: Zgłoszenie grupowe III stopniowy - wrzesień 2022)Prosimy o wysłać tego maila niezwłocznie po wysłaniu formularza zgłoszenia. 
 
Oferta - ZGŁOSZENIA GRUPOWE - obowiązuje do: wyczerpania wolnych miejsc lub do 20.09.2023. Oferta nie łączy się z  z innymi rabatami.
 
 >>> wpłata zaliczki 75zł niezwłocznie po wysłaniu Formularza Zgłoszenia oraz  jednorazowa dopłata  –  674zł - do 9 dni
          przed rozpoczęciem kursu (przy wypełnieniu formularza proszę  w uwagach o dopisek – UCZESTNIK  KONFERENCJI/
          WARSZTATÓW  i rok )

          

 
 
Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest:
1) Przesłanie  wypełnionego Formularza zgłoszenia uczestnictwa –  online na stronie www.autus.pl -  zakładka "Zapisz się" na stronie danego kursu (LINK).
2) Dokonanie wpłaty zaliczki zaraz  po wysłaniu formularza w wysokości 75zł lub dokonanie płatności od razu całej kwoty za kurs na konto Instytutu Dziecka AUTUS.  
3) Otrzymanie potwierdzenia wpisania na listę uczestników mailem od Instytutu na adres podany w „Formularzu zgłoszenia ” od Instytutu Dziecka Autus w terminie do 6 dni roboczych od wpłynięcia wpłaty na konto Organizatora.
4) Wniesienie dopłaty ( w przypadku gdy osoba zgłaszająca wpłaciła tylko zaliczkę) w terminie w zależności od wybranej Kategorii cenowej.
5) Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. W przypadku zbyt dużej ilości chętnych na dane szkolenie w pierwszej kolejności są przyjmowane osoby, które opłaciły najszybciej  zaliczkę.Jeżeli nadal jest zbyt duża ilość osób chcąca uczestniczyć w danym szkoleniu – w pierwszej kolejności są przyjmowane osoby, które najszybciej  wpłaciły zaliczkę i dokonały dopłaty.

            Im szybciej zostanie dokonana dopłata tym większa pewność udziału w kursie

Wpłaty proszę dokonywać na poniższe  konto wraz z opisem w tytule przelewu, kolejno: numer szkolenia, tytuł szkolenia ( jeżeli się nie mieści, pierwsze 3 słowa), datę szkolenia, stopień w przypadku wpłat na raty, nazwisko uczestnika/ów ( szczególnie ważne jeżeli płatnikiem nie jest osoba szkoląca się ale np. szkoła) np. 1.1-3 III-st. kurs doskonal., 27-28.09.2022, Jan Kowalski, za 3 st. razem.

    

     Instytutu Dziecka Autus   ul Górki 10   60-204 POZNAŃ

Konto: 05 1050 1520 1000 0090 9757 9230

ING Bank Slaski S.A.

 

Daty spotkań online oraz czas trwania zajęć:

Kurs będzie się odbywał w trybie trzech serii spotkań  po 3 dni  – piątek, sobota, niedziela w następujących godzinach:
- piątek – od godziny 16 do 19
- sobota – od godziny 10 do 13
- niedziela – od godziny 10 do 13
 
Terminy  spotkań online:
- I st. - 6,7,8.10.2023
- II st. - 13,14,15.10.2023
- III st. - 20,21,22.10.2023

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi: 
Przykładowe adresy tanich noclegów w Poznaniu dla osób zainteresowanych - w przypadku edycji stacjonarnych kursu :
1) http://www.bursa2.poznan.pl/kontakt.html Bursa Szkolna nr 2 w Poznaniu  ul. Czeremchowa 22 – cena w   pokoju 3 – 5 osobowego 35zł/za osobę  bez śniadania,  na hasło „autyzm – szkolenie” – ok 1900 metrów od miejsca szkolenia - POAKAŻ TRASĘ  
2) http://www.hoteltt.com.pl/pl/  -- cena specjalna dla uczestników szkolenia  pokoju dwuosobowego - 65zł/za osobę (razem pokój 130 zł) bez śniadania,  na hasło „AUTUS – szkolenie” – 300 metrów od miejsca szkolenia

 

Termin: 
06/10/2023 do 08/10/2023
Numer: 
.1.1-3.
Status: 
nabór grupy

Uwagi 3

STATUS- legenda:

Status - nabór grupy - status ten mówi, że trwa nabór grupy na określone szkolenie w podanym w ofercie terminie.
                                        Termin ten jest terminem planowanym, może on ulec przesunięciu, zmianie gdy ilość osób
                                           zapisanych na szkolenie będzie zbyt mała - poniżej minimalnej ilości.
Status - OSTATNIE MIEJSCA! - status ten mówi, że szkolenie odbędzie się w podanym terminie i że zostało kilka
                                          ostatnich wolnych miejsc.
Status - grupa zamknięta - lista rezerwowa status ten mówi, że szkolenie odbędzie się w danym terminie i
                                           że zapisy na dane szkolenie się już skończyły - można zapisywać się tylko na liste rezerwową.

Status - grupa zamknięta - status ten mówi, ze dana edycja szkolenia/kursu już się rozpoczęła